Za zdrave živali vse življenje.

 

mag. Matjaž Verdnik dr.vet.med., direktor in vodja ambulante

mag. Nives Mavsar dr.vet.med., strokovna vodja

Katja Hladnik Trček dr.vet.med., MSc, veterinarka

Jasmina Štucin dr.vet.med., veterinarka

Eva Likar dr.vet.med., veterinarka

Drago Kavčič, veterinarski tehnik

Darja Svetličič, ekonomistka, tajnica